REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ / ONLINE REGISTRATION FORM

 

deadline for early registration - March 1, 2024

 

OSOBNÍ INFORMACE / PERSONAL INFORMATION

 

INFORMACE K ÚČASTI / PARTICIPATION INFORMATION

° ISIC nebo potvrzení o studiu nahrajte níže / ISIC or other document for student fee download at the end of registration form.
° K platbě budou účtovány veškeré poplatky, odkaz na platbu bude odeslán emailem po potvrzení registrace / The credit card fees will be account; the link to make the payment will be sent via email after checking the registration.
např. jméno spolubydlícího, pohybové omezení apod. / e.g. roommate name, motion limitation etc.

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE / INVOICING INFORMATION

V případě soukromé platby vložte 111 / In case of private payment write 111
V případě soukromé platby vložte 111 / In case of private payment write 111
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.

Prosíme, vyplňujte formulář pečlivě a před odesláním jej zkontrolujte /  Please fill in the registration form carefully and check it before submitting.

Pokud si přejete provést změny v již odeslané registraci, napište email na spmirka(a)seznam.cz, nevyplňujte novou registraci. / If you want to change the already sent registration, contact us at spmirka(a)seznam.cz; please do not fill out a new registration.